Danielsen innstilt som styreleder for elitesatsingen

Danielsen innstilt som styreleder for elitesatsingen

Valgkomiteen i FK Eik Tønsberg har gjort en grundig jobb og lansert sin innstilling til styrene i klubben foran årsmøtet onsdag 4. mars.

Det er en enstemmig innstilling som er overlevert fra valgkomiteen bestående av Tore Lilleengen, På Roberg og Jonas Amundsen.

Den nye strukturen i klubben er slik at det skal velges ett styre for FK Eik Tønsberg 871 («elitesatsingen») og ett styre for FK Eik Tønsberg AIL (allianseidrettslaget).

Disse er foreslått som medlemmer av styret i FKET 871:
Runar Danielsen (leder, 2 år), Catharina Schlytter-Henriksen (nestleder, 1 år), styremedlemmer Morten Kihle (1 år), Per Arne Olsen (2 år), Nick Sandberg (2 år) og Bjørnar Langaas (varamedlem).

Disse er foreslått som medlemmer av styret i FKET AIL:

Olav Bolseth (leder, 1 år), Agnar Svendsen (nestleder, 2 år), pluss utvalgslederne Hilde Birkeland Preus (damer, 2 år), Pål Engseth (herrer, 1 år), Lars Andersskog (unified, 2 år), Kristine Brattbakk Midtlyng (ungdom, 1 år), Pål Egeland (barn, 2 år) og Tarjei Solun Grimstad (varamedlem, 1 år).

Til kontrollkomiteen er disse fire medlemmene innstilt:

Ivar Syrstad, Anne Holm-Moen, Henning Kock og Jarle Hansen

Valgkomiteen innstiller samme fire personer til kontrollkomite i begge styrer. Valgkomiteen innstiller årsmøtet i begge foreninger å gi valgte styrer mandat til å utnevne komiteer og verv utover nevnte innstilling.

Se hva Tønsbergs Blad skriver om innstillingen (NB: saken ligger bak betalingsmur):
https://www.tb.no/sport/fotball/fk-eik-tonsberg/sjekk-hvem-som-blir-med-pa-laget-jeg-har-hatt-hjertet-i-begge-klubbene-i-alle-fall-det-gamle-hjertet-mitt/s/5-76-1242783

Post a Comment

FK Eik Tønsberg