Permitterer spillere og støtteapparat

Styret i FK Eik Tønsberg har besluttet at spillere og støtteapparat knyttet til klubbens A-lag midlertidig permitteres som resultat av korona-situasjonen.
 
Med bakgrunn i spredning av Covid-19 virus (koronavirus) besluttet Norges Fotballforbund 13. mars at all breddeaktivitet avlyses ut april måned. Dette omfatter all form for trening, samlinger og kampaktivitet.
 
FK Eik Tønsberg 871 vil som følge av dette måtte innstille all aktivitet for spillere og trenere frem til 1. mai 2020. En konsekvens av vedtaket i NFF er tidsbegrenset permittering for spillere og støtteapparat knyttet til klubbens A-lag.
 
Tilbakemeldinger til styret bekrefter at alle involvert har stor forståelse for den «nasjonale dugnaden» som kreves i kampen mot koronasmitten og det faktum at dette i en begrenset periode berører fotballaktiviteten.
 
Det er en utbredt holdning blant spillere, trenere og ledere at det skal tenkes alternativt når det gjelder trening, møteaktivitet og forberedelser. Er vi dyktige i denne sammenheng sikrer vi en god start på 2020 for FK Eik Tønsberg!
 
Med vennlig hilsen
 
Runar Danielsen
Styreleder
FK Eik Tønsberg 871

1 Comment

  • Øyvind Thorsen
    19. mars 2020

    Tunge tider! Kanskje muskelbygging kunne være noe å satse på. Før så jo fotballspillere ofte ut som innhula røykere, i dag blir stadig flere rene atleter. Hold ut! Det kommer bedre tider! (Øyvind).

Post a Comment

FK Eik Tønsberg