Saksdokumenter til årsmøtet

Saksdokumenter til årsmøtet

Saksdokumenter til årsmøtet
FK Eik Tønsberg AIL og 871 avholder digitalt årsmøte 08.04.21 kl. 19.00.
 
Delta på årsmøtet
 
Årsmøtet blir avholdt på Teams. Her logger du deg på for å delta: https://bit.ly/3ubO2Ge
 
For å få ordet eller stille spørsmål ber vi alle om å bruker kommentarfeltet eller ved å rekke opp hånden.
 
Spørsmål rundt det tekniske: agnar.svendsen@outlook.com eller 480 84 680.
 

Stemmeberettigede
 
Alle som har vært medlem i FK Eik Tønsberg i minst en måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til klubben, har stemmerett.
 

Saksdokumenter (trykk for å laste ned):
 
FK Eik Tønsberg AIL – årsberetning 2020.pdf
 
FK Eik Tønsberg AIL – økonomi 2020.pdf
 
Stiftelsen Eik Idrettsanlegg – Årsberetning 2020.pdf
 
Stiftelsen Eik Idrettsanlegg – årsregnskap 2020.pdf
 
FK Eik Tønsberg 871 – årsberetning 2020.pdf
 
FK Eik Tønsberg 871 – økonomi 2020.pdf

Post a Comment

FK Eik Tønsberg