FRIVILLIG

Vil du være frivillig? :FK Eik Tønsberg 871

FRIVILLIG

FK Eik Tønsberg ønsker frivillig bistand på en rekke områder som:


Dugnader (Færderfestivalen, Vestfoldhallen o.l.)
Arrangement (kamper, cuper, sosiale tilstelninger osv.)
Redaksjonelt – hjemmeside ogfacebook

Ta kontakt på post@fkeiktonsberg.no for mer opplysninger.