FRIVILLIG

Vil du være frivillig? :
  FK Eik Tønsberg 871

  FRIVILLIG

  FK Eik Tønsberg ønsker frivillig bistand på en rekke områder som:


  Dugnader (Færderfestivalen, Vestfoldhallen o.l.)
  Arrangement (kamper, cuper, sosiale tilstelninger osv.)
  Redaksjonelt – hjemmeside ogfacebook

  Ta kontakt på post@fkeiktonsberg.no for mer opplysninger.

  FK Eik Tønsberg