FK Eik Tønsberg

Visjon – Misjon – Verdier

Samfunnsansvar

Fotball er mer enn fotball

Studier viser at fotball forener ved å bryte barrierer mellom ulike samfunnsgrupper og kulturer og at dette skaper merverdi for byen og dens innbyggere. Resultatet blir et bedre sted å bo samtidig som det gir byen et bedre omdømme og en selvforsterkende prosess har startet!

FK Eik Tønsberg ønsker ved dette å ta en posisjon lokalt også ved et utstrakt samarbeid også med andre sentrale samfunnsaktører. FK EIK Tønsberg har således etablert et trepartssamarbeid mellom Kirkens Bymisjon, TønsbergLivet og klubben under motto:

#tønsberglivettoppfotball = OMSORG – OMDØMME – OPPRYKK

Her skal ulike tiltak og aktiviteter bidra både til både finansiering til aktiviteter og hjelp til vanskeligstilte familier.

1) Draktreklame for Kirkens Bymisjon
2) Aktiv medvirkning i Skattkammeret – utlån gratis sports og fritidsutstyr
3) Reklamebanner Tønsberg Gressbane
4) Aktivitetsdag i august i samarbeid med TFK
5) Aktiv høstferie
6) Juleshow for vanskeligstilte familier

FK Eik Tønsberg