VERDIER

FK Eik Tønsberg visjon ved sammenslåingen av Eik IF Tønsberg og FK Tønsberg er å bygge én felles klubb for bredde og topp.
På den måten kan begge klubbenes posisjoner videreføres, nemlig Eiks posisjon som en kvalitetsklubb for bredde og FKTs posisjon som felles toppfotballsatsning for Tønsberg.

Gjennom involvering, engasjement og begeistring skal vi bygge klubb for hele Tønsberg med disse verdiene som grunnlag:

Tradisjon

Vi skal være stolte av hvor vi kommer fra og av klubben vår. Vi skal representere Tønsberg på en god måte gjennom ekte engasjement, godt humør og positiv innstilling. Vår historie er full av store øyeblikk. Med hardt arbeid og engasjement på ulike arenaer skal vi jobbe for å skape nye stolte øyeblikk for byen og klubben.

Relasjon

Vi skal være en inkluderende klubb hvor ingen står over andre. Vi tenker helhet og setter alltid klubben først. For oss er gode relasjoner like viktig utenfor banen som på, derfor skal vi ta godt vare på våre frivillige, foresatte, sponsorer, samarbeidspartnere og vårt publikum. Vi snakker pent om konkurrentene våre og møter folk med respekt.

Ambisjon

Vår ambisjon er å bygge en klubb for alle – både topp og bredde! Vi skal jakte prestasjon og profesjonalitet i sportslig satsning mot toppen, men samtidig gi bredden et godt aktivitetstilbud med trygge sosiale rammer. Vi skal stille høye krav til hverandre og skal bygge toppfotballkultur med utgangspunkt i bredden og egen talentutvikling. Vi vet det tar tid å bygge klubb og skal jakte løsninger som holder over tid.

VÆREmerker

FK Eik Tønsberg visjon ved sammenslåingen av Eik IF Tønsberg og FK Tønsberg er å bygge én felles klubb for bredde og topp.
På den måten kan begge klubbenes posisjoner videreføres, nemlig Eiks posisjon som en kvalitetsklubb for bredde og FKTs posisjon som felles toppfotballsatsning for Tønsberg.

Gjennom involvering, engasjement og begeistring skal vi bygge klubb for hele Tønsberg og klubben har formulert en del VÆREmerker som skal være «stolper» i møte med omgivelsene samt vise vei til visjon og misjon, noen eksempler :

– Vi møter folk med respekt
– Vi tar vare på folk
– Vi snakker ikke stygt om konkurrentene våre
– Vi er rause og deler av vår kunnskap
– Vi bygger mer enn et lag. Vi bygger klubb
– Vi bygger toppfotballkultur

– Vi gjør det vi kan for at klubben skal oppleves som åpen og inkluderende
– Vi er til for hele byen
– Vi er stolte av hvor vi kommer fra
– Vi bidrar til et positivt omdømme for byen
– Vi er en klubb for alle

FK Eik Tønsberg